Novinky

» číst více

Velký úspěch mladých literátů z našeho gymnázia

11. 04. 2017
Přesně 263 soutěžících z celé České republiky se zúčastnilo osmého ročníku soutěže Veršujeme jako o život. Studenti našeho gymnázia uspěli – a získali v nižší kategorii první (Lucie Nováková) i druhé (Anne Klímková) místo, ve vyšší kategorii pak místo třetí (David Hlubek).

Konečně můžu oslovit každého!

06. 04. 2017
Komunikace je v dnešní době samozřejmostí. Na gymnáziu to platí samozřejmě taky. Prezentace, referáty, zkoušení u tabule. Učitelé se snaží, abychom svůj ústní projev stále zlepšovali a pracovali na něm. Někomu mluvení před větším počtem lidí nevadí a vůbec na to nemyslí. Pro osoby, které trpí koktavostí, je však komunikace tou největší překážkou. Mnoho lidí se domnívá, že tato vada spočívá jen v opakování určitých slov nebo slabik. To bohužel není úplně pravda. Koktavost člověka ovládne natolik, že každodenní situace, jako například telefonování nebo vyřizování na úřadě, jsou pro tyto osoby velice obtížné a často i neřešitelné.
» číst více

„... a do e-bankingu se hlásí z veřejný wifi“

05. 04. 2017
„Denně mi připomíná, abych zamknul, a do e-bankingu se hlásí z veřejný wifi“ je motto Středoškolské soutěže v kybernetické bezpečnosti pro studenty středních škol, které se úspěšně účastnil i František Sněhota ze třídy 5. E. V prvním „osvětovém“ kole se v rámci Moravskoslezského kraje umístil na první příčce a postoupil tak do druhého „výběrového“ kola. Zde jej čekaly náročné úlohy vyžadující notnou dávku teoretických znalostí i praktických dovedností.
» číst více

Tři ze čtyř vítězů krajského kola Soutěže ve francouzštině jsou naši studenti

31. 03. 2017
I přesto, že nepatří mezi nejsnazší jazyky (věděli jste, že oproti pěti českým samohláskám jich užívá šestnáct?), je francouzština řečí diplomacie, módy, kultury nebo dobrého jídla a pití. A také naší školy – jak prokázali studenti, kteří Jazykové gymnázium Pavla Tigrida reprezentovali v krajském kole olympiády ve francouzštině.
» číst více

Konverzační soutěž ve španělštině 2017

27. 03. 2017
Ve středu 22. 2. 2017 se konalo školní kolo konverzační soutěže ve španělštině. Soutěž probíhala ve dvou kategoriích. Studenti absolvovali poslech, porozumění textu a v ústní části popis obrázku a bezprostřední řešení jazykové situace v podobě improvizovaného dialogu s porotou. Hodnotila se nejen úroveň projevu, ale i originalita při řešení dané situace.
RSS (Rich Site Summary) Novinky můžete odebírat přes RSS.