Novinky

» číst více

Století českých maturit ve Francii

15. 11. 2017
Letos je tomu právě sto let, co čeští studenti mohou studovat na francouzských lyceích, a získat tak francouzskou maturitu. A za tu dobu je těchto absolventů& více než tisíc! Mezi nimi například pan Zdeněk Troška či z dříve narozených Jiří Voskovec. U této vzácné příležitosti uspořádalo francouzské velvyslanectví v Praze, které se nachází v Buquoyském paláci na Malé Straně, setkání bývalých studentů českých sekcí ve Francii. Pan velvyslanec Roland Galharague měl zároveň tu čest slavnostně pokřtít knihu Jiřího Hnilici „Fenomén Dijon – Století českých maturit ve Francii“.
» číst více

Duševní zdraví

14. 11. 2017
Duševní poruchy zabíjejí čtyřikrát víc Čechů než před deseti lety, praví současné medicínské statistiky. Duševní zdraví je složka lidské osobnosti, o kterou je v dnešním uspěchaném a přetechnizovaném světě potřeba začít aktivně pečovat. Většina z nás si na duševní zdraví vzpomene až v okamžiku, kdy někdo z blízkých či on sám postřehne, že má určité problémy.
» číst více

Třídní schůzky a konzultace s rodiči

13. 11. 2017
Ve středu 15. 11. se na našem gymnáziu budou od 16.00 do 16.30 hodin konat třídní schůzky a od 16.30 do 18.30 hodin konzultace s rodiči. Jste srdečně zváni.

Online kurzy společnosti CTM vhodné pro studium v zahraničí

13. 11. 2017
Společnost Centrum pro talentovanou mládež pořádá zápis do svých online kurzů zimního semestru (začátek studia na začátku prosince) od 1. 11. do 30. 11. 2017. Nabídka kurzů zahrnuje jak kurzy přírodovědně a matematicky orientované (STEM), tak řadu kurzů v humanitních oborech.
» číst více

Třídní výlet do Prahy

13. 11. 2017
Výlet začal 16. října ráno, celá třída jsme se na něj už dlouho těšili. Čekala nás cesta do Prahy a v Praze uložení zavazadel v hotelu. Následně jsme zavítali do Židovského města, kterým nás provázela paní průvodkyně. Prohlídka byla zajímavá a poučná. Odpoledne jsme se přemístili na Staroměstské náměstí a prohlédli jsme si centrum Prahy. Večer jsme absolvovali náročnou procházku na Vítkov, kde nás kromě jezdecké sochy zaujal i neuvěřitelný výhled na noční Prahu.
RSS (Rich Site Summary) Novinky můžete odebírat přes RSS.