Novinky

» číst více

Pravidla hodnocení žáků ve 2. ploletí školního roku 2019/2020

31. 5. 2020
Zveřejňujeme dokument Hodnocení žáků 1.–3. ročníku a žáků 1. E – 5. E ve 2. pololetí školního roku 2019/2020. Pravidla hodnocení vycházejí z vyhlášky č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020, ze dne 27. dubna 2020 a § 69 zákona č. 561/2009 Sb. (školského zákona) v platném znění.
» číst více

Ochrana zdraví při jednotné přijímací zkoušce a maturitní zkoušce

21. 5. 2020
Zveřejňujeme dokument Ochrana zdraví a provoz středních škol a konzervatoří pro období přípravy na maturitní a závěrečnou zkoušku a absolutorium v konzervatoři v období do konce školního roku 2019/2020 vydaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

Migrace Adama a Evy na vrchol SOČ. Zářezy našich vyslanců v letošním krajském kole prestižního vědeckého klání

8. 5. 2020
V nezvyklých podmínkách dlouhých vláken diskusního fóra se letos odehrávalo krajské kolo Středoškolské odborné činnosti. V babylonu příspěvků se však nakonec zablýskla dvě jména – Karel Bilčík a Aneta Odrihocká (oba z naší 5. E), kteří suverénně ovládli první dvě místa v oboru č. 15, jenž pokrývá tematiku kultury, umění a umělecké tvorby.
» číst více

Informace pro uchazeče

8. 5. 2020
Zveřejňujeme informace o jednotných přijímacích zkouškách pro uchazeče o studium.
» číst více

Informace pro maturanty

8. 5. 2020
Zveřejňujeme informace o prezenčních konzultacích pro maturanty a harmonogram maturitních zkoušek.
» číst více

Hygienická opatření pro žáky 4. ročníku při příchodu do školy

5. 5. 2020
Zveřejňujeme pravidla pro žáky 4. ročníku pro období přípravy na maturitní a závěrečnou zkoušku v období do konce školního roku 2019/2020 a čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.
» číst více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

3. 5. 2020
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo Vyhlášku o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 a příslušný prováděcí metodický pokyn. Tyto dokumenty jsou zde ke stažení.
RSS (Rich Site Summary) Novinky můžete odebírat přes RSS.
Provoz školy pro zaměstnance
Provoz školy pro zaměstnance je zajištěn na základě předchozí telefonické domluvy s administrativními pracovnicemi.

Erasmus+

Přijímací řízení
Nenech to být a pomoz!
Ubližuje někdo tobě nebo tvým spolužákům? Upozorni na to jednoduše a rychle pomocí NNTB – NeNech To Být!
Zájmové aktivity pro žáky
Žákům nabízíme atraktivní zájmové aktivity.
Kalendář akcí
Není plánován žádný termín.

» celý kalendář

Metodické kabinety

Začínající učitel